Οι ισολογισμοί της εταιρίας είναι σε pdf στους παρακάτω σύνδεσμους για τα αντίστοιχα έτη:


Ισολογισμός 2012

 

Ισολογισμός 2013